Lærebedrifter

Hva sier du som bedriftsleder når ungdommen spør om lærlingeplass?

Ved å ta inn lærlinger i bedriften gjør du en innsats, ikke bare for deg selv, men også for hele samfunnet. Som lærebedrift må man skjerpe seg, holde seg oppdatert, det er en styrke i konkurransen om kundene. Også kommer elever til bedriften med oppdatert kunnskap, det er bra for alle i bedriften! Men vi må også stille krav, det handler om at lærlingen må ha de rette holdningene til arbeidslivet, da med tanke på fravær, og det å være positiv og blid. Vi ønsker å ta inn lærlinger som kan være en ressurs, en framtidig kollega å trives sammen med i mange år!

Hva får bedriften?

  • en ungdom som tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap
  • en ressurs som kan bidra til økt lønnsomhet
  • et godt omdømme som bransjene og samfunnet verdsetter
  • tilbud om kurs og veiledning til instruktører og faglige ledere i bedriften
  • tilskudd fra det offentlige
Ledige læreplasser
Lærbedrifter