Ledige læreplasser

Bedrifter som har ledig læreplass

Nordland:
Sax&Kam AS
Troms:
Celius AS
Cosmo AS
Glam AS
FIN AS
Lykke salong AS
Jills salong AS
Åss 2an AS
Miss Sofi AS
Yvonnes Studio AS

Finnmark:
Enten Eller AS
Morten frisør AS