Etter svenneprøven

Hva skjer etter svenneprøven?

Etter avlagt svenneprøve må du søke på jobb på vanlig måte. Når lærekontraktstida er slutt, er det også formelt slutt på arbeidsforholdet. Mange får derimot fortsette i bedriften som fagarbeider, dette må eventuelt avklares på forhånd gjennom en søknad eller en medarbeidersamtale.

Husk at den beste søknaden er at du gjennom læretida har vært et positivt bidrag for bedriften. Skaffet deg ei kundegruppe, vært stabil arbeidskraft og stått på for å bli en flink fagarbeider.