Om Svenneprøven

Litt informasjon om svenneprøven

I god tid før svenneprøven vil våre lærlinger få tilbud om en svenneprøvetest hos oss. Når denne er gjennomført vil vi ha en vurderingssamtale hvor vi sammen blir enig om når lærlingen skal meldes opp.

Svenneprøven avholdes fast hver vår (juni) og høst (september/oktober), men også på andre tidspunkt etter behov. Du kan gå opp to måneder før, og senest to måneder etter kontrakten har gått ut.

Ca 6-8 uker før selve prøvedagen får du utdelt dato og sted for prøven, og samtidig får du litt generell info om prøven. 2 uker før prøvedato vil du få et informasjonsskriv som forteller litt om oppgaven, slik at du forstår hvilke modeller du trenger. Men her røpes ingen detaljer, du må derfor tenke bredt fram til prøvedagen! På prøvedagens 1.dag får du utdelt prøven, da kan du spørre prøvenemda om alt mulig vedr. prøven og også om det som går på dokumentasjon. Du har selvfølgelig lov å bruke pc og alt av andre hjelpemidler denne dagen. På dag 2 jobber du praktisk med modellene og du skal også gjøre en egenvurdering til sist. Det er veldig viktig å planlegge godt så man ikke blir forsinket. I Troms vil svenneprøven avholdes på en litt annen måte.

Lykke til!