Hva gjør vi?

Opplæringskontoret har følgende oppgaver:

 • Tegne kontrakt med lærlingen
 • Tilrettelegging for lik opplæring og oppfølging
 • Arrangerer kurs, både teoretiske og praktiske
 • Faglig/pedagogisk veiledning av lærlingene
 • Kontroll av dokumentasjon av opplæringen (digital opplæringsbok)
 • Gjennomfører halvårlige vurderingssamtaler/underveisvurdering
 • Påser på gjeldende lover og forskrifter blir overholdt
 • Koordinerer bistand fra støtteapparatet, som OT/PPT/NAV
 • Oppmelding til svenneprøve
 • Holder bransjen oppdatert på endringer i utdanningssystemet
 • Bistår i nødvendig kompetanseoppbygging i bedriftene
 • Informasjonsbase for lærling, bedrift og andre i utdanningssystemet
 • Rekruttering gjennom yrkesorientering til elever i grunnskole og videregående skole

OK samarbeider med fylkene/fagopplæringskontorene om bla:

 • Å være et bindeledd mellom skole og arbeidsliv
 • Å være rådgivere i forhold til bransjens krav til søkerne
 • Å signalisere ønske om dimensjonering av tilbudet for faget