Om oss

Ansatte i OK

Opplæringskontoret er samlokalisert med fire andre opplæringskontor på Opplæringshuset på Lanes,Tromsø. Daglig og administrativ leder er Lisbeth Gamst. I tillegg har OK seks fagkonsulenter tilsatt på timebasis. Tina Andreassen i Vesterålen, Leif Igor Micheeff i Harstad, Evy Eriksen og Kristina Markussen i Tromsø, Lene Bull i Alta og Mia Olsen i Hammerfest.

Fagkonsulentene har som arbeidsområde å forestå den praktiske oppfølgingen, gjennomføre vurderingssamtaler i bedrift, holde teorikurs m.m. Samtlige ansatte i OK har bred erfaring fra bedrift, svennebrev samt at noen i tillegg har pedagogisk høgskoleutdanning.