HVORFOR YRKESVALG?

Først og fremst må det være fordi du har tatt et bevisst valg, at du virkelig ønsker å lære et fag mens du går på skolen.