Hvorfor bli lærling hos oss?

Hvorfor bli lærling hos oss?

Vi følger deg helt fram til svenneprøven, og i denne perioden får du all nødvendig oppfølging og modning i faget.

  • Du får erfaring i å omsette teori til praksis, se sammenhenger
  • Du lærer om arbeidsrutiner og ansvar
  • Du får erfaring i å takle utfordrende situasjoner
  • Du blir god på dokumentasjon og skaffer deg referanser
  • Du blir ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med både god teoretisk og praktisk bakgrunn

Svennebrevet du får etter endt læretid er en bekreftelse på at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt.

I OK jobber vi hardt for at du skal kunne avslutte læretida di med karakteren Meget Godt Bestått! Stikkord her er mengdetrening og at du selv tar ansvar for å gjøre oppgaver og dokumentere dette med tekst og bilder.