Krav

For at du skal få utstedt svennebrevet etter endt læretid, må du som har gått på offentlig skole ha bestått alle eksamener fra VG2. Har du gått på privat frisørskole må du ha bestått  tverrfaglig frisøreksamen på VG3 (FRI3102). Du må også ha fullført og bestått alle fellesfagene, enten gjennom å ha deltatt i undervisning i regi av fylkeskommunen eller tatt fagene som privatist. Fellesfagene er:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving

Privatisteksamener melder man seg opp til før 30.januar og 15.september på www.privatistweb.no