Viktig å tenke på

Merk deg!

En frisør er i nærkontakt med kunden, både fysisk og mellommenneskelig. Gode anlegg for kommunikasjon, og evne og vilje til å behandle alle typer mennesker er nok en forutsetning for å velge dette faget. Videre kreves det at du har en god allmenn helsetilstand. En frisør står og går hele dagen og bør ikke ha skjellett- eller muskelproblemer. Frisøren er også utsatt for vann og kjemikalier i sitt arbeid, og bør i så måte ikke ha allergier, eller være disponert for dette.

For deg som mangler fag:

Husk oppmeldingsfristen på www.privatistweb.no som er mellom 1. og 15. september for eksamenen til jul, og oftest mellom 1. og 30. januar for eksamen på våren. Sjekk ditt fylkets hjemmeside!
http://www.tromsfylke.no og http://www.ffk.no og http://www.nfk.no

Lærlinger som tar tverrfaglig VG3 eksamen (FRI3102) skal ikke betale. Oppmelding til manglende fellesfag  skjer også via privatistweb, og disse må være bestått før du kan ta svennebrevet. Vi er behjelpelig med å organisere plass på sommer/påskeskole eller hospitering i klasse.